ПАВ - Imvend Chemical

ПАР

Поверхнево-активні речовини (ПАР) - хімічні сполуки, які, концентруючись на поверхні розділу фаз, викликають зниження поверхневого натягу. Завдяки миючим, змочуючим, емульгувальним, диспергувальним та іншим цінним властивостям ПАР знаходять широке застосування в різних сферах хімічної промисловості.

Синтетичні поверхнево-активні речовини (ПАР), що застосовуються в даний час, діляться на чотири групи:

  • аніонні ПАР – сполуки, які у водних розчинах дисоціюють з утворенням аніонів, що зумовлюють поверхневу активність;
  • катіонні ПАР – сполуки, які у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів, що визначають поверхневу активність;
  • амфотерні ПАР – сполуки, які у водних розчинах іонізуються та поводяться по-різному залежно від умов. Здебільшого з їхньої функцію впливає рН – середовища. У кислому розчині такі сполуки виявляють властивості катіонних ПАР, а в лужному розчині – аніонних ПАР;
  • неіоногенні ПАР – сполуки, які розчиняються у воді, не іонізуючись. Розчинність неіоногенних ПАР у воді обумовлюється наявністю в них функціональних груп.

Поверхнево-активна речовина FLODRI 370

Опис продукту

Аніонна поверхнево-активна речовина для покращення ефективності поділу рідкої та твердої фази у процесах фільтрування та зневоднення. Flodri використовується в гірничо-збагачувальній промисловості (кварцовий пісок, вугілля, залізняк, фосфати та ін.)

Інструкція із застосування

Точка введення: безпосередньо в пульпу. Спосіб введення: використовується концентрований розчин. Розведення не рекомендується через низьку розчинність у воді.

Безпека

Flodri безпечний у використанні, біорозкладається та не продукує небажані матеріали.

Фізико-хімічні властивості

Вигляд Прозора рідина
Зміст активної частини 70%
Розчинник Пропіленгліколь / Вода
Щільність (20 oC) 1,04
рН 6-8
В'язкість (20 oC) 200 ср
Поверхневий натяг 26 дин/см
Розчинність у воді 15 г/л

Зберігання та упаковка

При нормальному зберіганні (5-35 oC) – 12 місяців. Бочки 200 л. Інша тара на замовлення.